O firmieProduktyCennikGaleriaLokalizacjaKontakt z nami
O firmie
Produkty
Cennik
Galeria
Lokalizacja
Kontakt z nami
Produkty

 MIESZANKA PIASKOWO-ŻWIROWA (różna frakcja) - kruszywo to nie podlega procesowi płukania. Jest zanieczyszczone kamieniami różnej wielkości.


ODPAD POPRODUKCYJNY ZANIECZYSZCZONY -
kamienie różnej wielkości, doskonale nadające się jako ozdoba w ogrodach. 


PIASEK -  0-4 mm - piasek spełniający  wymogi PN. Piasek jest kruszywem nadającym się do produkcji zapraw betonowych , nawierzchni drogowych i tynków. Nie zawiera zanieczyszczeń organicznych, pyłów i siarki.


ŻWIR -  2,0-8,0 mm -
 kruszywo otrzymane podczas procesu płukania , spełniające wymogi PN. Żwir przeznaczony jest do produkcji betonu , nawierzchni drogowych.
 


ŻWIR -  8,0-16,0 mm -
 kruszyw0 otrzymane podczas procesu płukania , spełnia wymogi PN. Żwir ten zaliczamy do I klasy ponieważ spełnia wymagania norm pod względem uziarnienia oraz własności fizykochemicznych. Kruszywo to ma zastosowanie jako żwir drenażowy – odsączający a także jako produkt do wyrobów betonowych.
 


ŻWIR DRENAŻOWY 8/32 
 


PODSYPKA 
-  kruszywo otrzymane z odkrywki zawierające duże ilości zanieczyszczeń i gliny.
 


ZIEMIA ODPAD
- (humus), nadająca się do uzupełnienia przydomowych ogródków, trawników itp.

   

 

O firmieProduktyCennikGaleriaLokalizacjaKontakt z nami